A projekt bemutatása

Gádoros Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek címe:

„Bentlakásos intézmény fejlesztése Gádoroson”.

Az intézményben szociális tevékenység zajlik: időskorúak ápolása, gondozása, egészségügyi ellátása.

A projekt keretében a meglévő Idősek Otthonát jelentősen felújítják: bővítik, modernizálják, valamint akadálymentesítik.

A fejlesztés célja a szociális intézmény korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében.

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0173 számú projekt összköltsége 74 384 343 Ft, melyet teljes mértékben a pályázati forrás fedez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2014. október 7.– 2015. október 31.

A fejlesztendő intézmény: Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Székhelye: 5932 Gádoros, Fő u. 30.